จุฬาฯ จัดการสอนนิสิตแบบออนไลน์ หนีการแพร่ไวรัสโควิด-19

Spread the love

เมื่อเว็บไซต์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเผยแพร่ประกาศที่ลงนามโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ระบุในประกาศคำสั่งว่า จุฬาฯ จะจัดการสอนนิสิตแบบออนไลน์ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยที่มีข้อความทั้งหมดระบุว่า

“ด้วยปรากฏว่าบัดนี้ เชื้อโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มีปัญหา หรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายละเอียดเพิ่มเติมประการใด จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป”

ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ก็ได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าคณะจะทำการจัดการสอนนิสิตผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนที่ประกาศของทั้งมหาวิทยาลัยจะมีเผยแพร่ออกมาล่าสุด

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *